Викладачі Медичного фахового коледжу прийняли участь у тренінгу в рамках Школи становлення викладача

Викладачі Медичного фахового коледжу прийняли участь у тренінгу в рамках Школи становлення викладача
З позиції студента-орієнтованого навчання, у процесі отримання фахових знань здобувачів одним з першочергових пріоритетів є особистість студента. Здобувач-автор свого майбутнього, а викладач має честь допомагати йому. Саме тому безпосередніми учасниками педагогічної взаємодії є викладач і студент. Між ними встановлюються як ділові, так і міжособистісні взаємини. Саме в педагогічній взаємодії кожен із них знаходить умови для власного особистісного зростання.
Формою педагогічної взаємодії є спілкування – вербальний або невербальний контакт – «розкіш людського спілкування» (Антуан де Сент-Екзюпері). Спілкування – процес обміну між людьми певними результатами їх психічної та духовної діяльності: засвоєною інформацією, думками, судженнями, оцінками, почуттями й настановами. Педагогічне спілкування – є способом реалізації змісту, методів і прийомів педагогічних впливів, спрямованих на формування особистості студента. Воно є одним із найголовніших аспектів професіоналізму і педагогічної майстерності викладача.
Саме тому 10 листопада 2021р. в Медичному фаховому коледжі ЗДМУ на тренінгу з володіння голосом під час комунікативній взаємодії викладача зі здобувачами освіти були опрацьовані актуальні питання комунікативних навичок та вмінь, засоби активації комунікативної взаємодії та рекомендації щодо володіння голосом під час викладання. Тренінг, організований методичним кабінетом, проводився на платформі Microsoft Teams в рамках засідання школи становлення викладача. Доповідач заходу к.пед.н., методист коледжу Тетяна Четвертак, надала деталізовані рекомендації щодо встановлення та підтримання зворотного зв’язку у спілкуванні зі здобувачами освіти, окреслила план спілкування, методики завоювання ініціативи та самопрезентації.
 
10.11.2021

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс - (061) 224-42-51, (061) 764-37-82

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМУ в    

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМУ.

Мапа сайту