Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція "Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості"

      Медичному фаховому коледжі ЗДМУ 15 грудня 2021 року ввідбувся перший етап Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інновації медичної освіти: виклики, перспективи, можливості".Її організаторами виступили Кілєєва Ольга Павлівна – голова оргкомітету, директор коледжу; Каплаушенко Тетяна Миколаївна – к.фарм.н, заст. голови; Шкопинська Тетяна Євгенівна – к.с.-г.н., заст. голови; Четвертак Тетяна Юріївна – к.пед.н., зав. методичного кабінету.

      Метою конференції було обговорення актуальних проблем розвитку медичної науки та освіти, залучення здобувачів освіти до обговорення світових практик модернізації медичної освіти. Вразили здобувачі цікавими презентаціями та доповідями, які не залишили байдужими аудиторію присутніх та компетентне журі. До складу якого увійшли Кілєєва Ольга Павлівна – голова оргкомітету; Демченко Владлен Павлович, Аравіцька Марина Олександрівна, Маляренко Аліна Миколаївна, Алі-Шах Ганна Петрівна.

       В першій секції «Медицина» були представлені роботи за темами: суспільна модернізація України у фокусі медичних наук та вітчизняні інновації у медичній освіті та фаховій підготовці. Зокрема, теми: "Формування у студентів відповідального ставлення до раціонального харчування" (здобувачі: Полуйко З.В., Морозова Е.Д., Робота Я.С., науковий керівник - Зелінська Наталія Володимирівна), "Значення медичного одягу у формуванні особистості фахових молодших бакалаврів" (здобувачі: Шмакова А.Д., Воронова А.Е., наукові керівники - Триполиць Василь Іванович, Поправко Марина Іванівна), "Диференційований підхід до організації навчальної діяльності медичних сестер з врахуванням психофізіологічних особливостей" (здобувачі: Клочко Б.О., Малуша А.О., науковий керівник - Складанна Ольга Савеліївна), "Навчальні кейси – фактори ризику хронічних гастритів" (здобувачі: Чирва І.В., Радченко С.В., Зубенко Н.А., науковий керівник - Таранова Тетяна Володимирівна).

         В другій секції "Фармація" були представлені роботи за темами: сучасні тенденції розвитку фармацевтичної освіти та участь фармацевтичного бізнесу в освіті: нові бізнес-технології у фармації. Зокрема, теми: "Актуальні питання формування фахових компетентностей надання належної фармацевтичної опіки" (Гой А.В., Волошинович А.С., Сидорська М.В., науковий керівник - Брагар Наталія Олексіївна), "Формування професійної орієнтації здобувачів фармацевтичної освіти випускних груп в рамках безперервного освітнього процесу" (здобувачі: Карплюк І.Ю, Попова Ю.В., науковий керівник - Каплаушенко Тетяна Миколаївна) "Проектна робота здобувачів над оцінкою якості питної води міста Запоріжжя та області" (здобувачі: Нікітін Д.О., Головінова Є.І., Сорокіна У.Г., науковий керівник - Михайлюк Юлія Ігорівна), "Формування готовності студентів до пошуково-дослідної роботи щодо аналізу хімічного складу піно мийних косметичних засобів для догляду за волоссям" (здобувачі: Вільхова А.О., Ківа К.О., Албу В.К., Руснакова А.С., Шупік Т.В., науковий керівник - Четвертак Тетяна Юріївна) "Використання Інтернет-додатків при вивченні фармакогнозії" (здобувач: Яворська В.В., науковий керівник - Шкопинська Тетяна Євгенівна).

       В третій секції "Педагогіка" були представлені роботи за темами: виклики та перспективи інноваційних технологій навчання та діджиталізація професійної підготовки медичних кадрів. Зокрема, теми: "Підвищення  спритності та покращення фізичного стану здобувачів фармацевтичної освіти засобами настільного тенісу" (здобувачі: Юферова К.Є., Кримчеєв І.Е., науковий керівник - Гордейченко Ольга Анатоліївна), "Сучасний підхід до вивчення медичної термінології англійською мовою" (здобувачі: Фот Б.Я., Тетерятник Є.Д., науковий керівник - Добровольська Марина Борисівна), "Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі студентів-медиків на заняттях з фізики" (здобувач: Мотіна А.Р., науковий керівник - Ковальова Вікторія Миколаївна), "Шляхи вирішення проблеми адаптації студентів нового набору" (здобувачі: Корхова Л.Ю., Перова Є.В., науковий керівник - Корхова Ольга Іванівна), "Терміни епоніми в українській термінолексиці внутрішніх хвороб" (здобувач: Рукас П.Р., Язловська В.Д., науковий керівник - Сірик Світлана Вікторівна) "Формування у студентів чіткого уявлення про природу сміху", (здобувачі: Васьковцова К.В., Юрко А.О., Губа К.М., науковий керівник - Мамай Юлія Юріївна).

         За результатами оцінки компетентного журі були визначені переможці першого етапу: І місце розділили роботи з хімічних дисциплін "Проектна робота здобувачів над оцінкою якості питної води міста Запоріжжя та області" та "Формування готовності студентів до пошуково-дослідної роботи щодо аналізу хімічного складу піно мийних косметичних засобів для догляду за волоссям", ІІ місце здобули молоді науковці, які представили тему "Диференційований підхід до організації навчальної діяльності медичних сестер з врахуванням психофізіологічних особливостей".

      До другого етапу конференції також увійшли одноосібні роботи викладачів: Кілєєва Ольга Павлівна "Нові бізнес-технології у фармації. Електронні рецепти", Четвертак Тетяна Юріївна "Залучення стейкхолдерів до проведення практично-орієнтованих семінарів в рамках викладання фахових дисциплін", Ковальова Вікторія Миколаївна "Концепція  та перспективи розвитку медичної фізики в Україні", Ольховікова Юлія Борисівна "Опрацювання сучасних тенденцій інноваційного розвитку фармацевтичної галузі на заняттях з основ економічної теорії для майбутніх фармацевтів", Волокітіна Вікторія Миколаївна "Проблема цифрової залежності у сучасному спектрі виховання здобувачів медичної освіти". Отже, головне – це заохочувати здобувачів освіти до гармонійного поєднання навчальної, наукової та інноваційної діяльності, що сприятиме вдосконаленню якості вищої освіти, а також намагатися стимулювати талановиту молодь до втілення власних креативних розробок на благо суспільства. 

 
 
15.12.2021

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс - (061) 224-42-51, (061) 764-37-82

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМУ в    

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМУ.

Мапа сайту