Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Медичному фаховому коледжі Запорізького державного медичного університету

 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої та вищої освіти

Про формування soft-skills в усіх учасників освітнього процесу у Медичному фаховому коледжі ЗДМУ

Моніторинг задоволеності споживачів освітніх послуг (здобувачі освіти МФК ЗДМУ) І семестр 2021-2022 н.р.

 

Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:
1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.
3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
4. Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми.
5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду освітньої програми.
7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.
 
"Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" 
Наказ МОН України від 11.07.2019 №977
 
 
Особа відповідальна за внутрішнє забезпечення якості освіти -  Тетяна Юріївна Четвертак,
кандидат педагогічних наук, методист, науковий керівник відділу науково-дослідної роботи обдарованих здобувачів освіти Медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету Експерт з акредитації освітніх програм Державної освітньої установи "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" 

69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 2 В,
Зупинка транспорту - Автовокзал.

Телефон, факс - (061) 764-37-82, +38(050)852-73-38 

Карта розташування

Медичний фаховий коледж ЗДМУ в    

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт Медичного фахового коледжу ЗДМУ.

Мапа сайту